RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NAVN, TEKST OG LOGO FRA LORRIESTILHENGERE.NO

Retningslinjer for bruk av navn, tekst og logo fra lorriestilhengere.no

Bruk av navn, tekst, logo og bilder inkludert andre varemerker fra selskapet, produktnavn, produktbilder og lignende er kun tillatt med forhånds skriftlig aksept av Tilhengerimport Norge AS sin markeds- og kommunikasjonsavdeling.

Vi ønsker å beskytte bruken av navnet, innholdet og logoen vår, og det er grunnen til at følgende retningslinjer må overholdes:

  1. Det er OK å lenke til lorriestilhengere.no eller til andre av våre digitale kanaler og løsninger, men det er ikke tillatt å bruke vår logo eller andre symboler eller varemerker på siden det lenkes fra. Tilhengerimport Norge AS tar ikke ansvar for brutte lenker som følge av f. eks endringer i URL-struktur.

  2. Når du bruker logo osv., må farge og form ikke endres og ingen grafiske elementer må legges til. Logo kan bare brukes til godkjente formål.

  3. Lorries sin logo eller andre symboler eller varemerker skal kun brukes etter avtale med Tilhengerimport Norge AS. Kontakt oss på post@lorriestilhengere.no for å avtale slik bruk. Bruk skal avtales for hvert enkelt tilfelle.

  4. Tekst som er publisert på lorriestilhengere.no eller andre av våre digitale kanaler kan benyttes i andre kanaler etter avtale, hvor kilde alltid skal oppgis. Bruk av bilder og videoer fra våre kanaler må avtales, da det kan være behov for avklaringer rundt rettigheter og vederlag til fotograf ved bruk i andre kanaler enn Tilhengerimport Norge AS sine egne. Kontakt post@lorriestilhengere.no ved spørsmål om bruk av bilder eller illustrasjoner fra våre kanaler. Generelt må bruken av navnet og logoen vår ikke bidra til en situasjon der meldingen kan oppfattes som sendt fra Tilhengerimport Norge AS / Lorries Tilhengere.

  5. Lenking, bruk av informasjon eller bilder fra våre kanaler kan ikke skje på en slik måte at det kan se ut til at Tilhengerimport Norge AS / Lorries Tilhengere er avsender av markedsføringsbudskap eller andre budskap som kan være skadelig for vårt omdømme.

  6. Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og andre feil, og vil når som helst gjøre endringer uten forvarsel i våre kanaler. Vi garanterer ikke at informasjon på lorriestilhengere.no eller andre kanaler til enhver tid er oppdatert og korrekt.

  7. Tilhengerimport Norge AS forbeholder seg retten til å sette i verk nødvendige tiltak for å hindre lenking eller bruk av informasjon eller bilder som skjer i strid med disse retningslinjene.

  8. Tilhengerimport Norge AS forholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i disse retningslinjene, uten forvarsel. De som ønsker å benytte informasjon fra Tilhengerimport Norge AS eller lenke til våre løsninger er selv pliktige til å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende retningslinjene.

 

Kontaktinformasjon:

Tilhengerimport Norge AS
Markeds- og kommunikasjonsavdeling
E-post: post@lorriestilhengere.no
Telefon: 90 23 22 00